<![CDATA[Virus Editorial - La Ciutat Invisible]]> es-es 60 http://www.viruseditorial.net/images/logo_v_rojo_75.jpg Virus Editorial - La Ciutat Invisible http://www.viruseditorial.net/ <![CDATA[La forja solidària d'un barri portuari - La Ciutat Invisible i La Casa de la Barceloneta 1761]]>

La península portuària de la Barceloneta fou edificada per prescripció militar sota l'ègida de la Ciutadella després de la Guerra de Successió. Erigida fora muralles sobre terrenys directament guanyats al mar, el nou barri de la platja nasqué inicialment amb una limitació en l'alçaria dels edificis per mantenir la línia de tir cap a la costa. Aviat, però, el desbordant creixement urbanístic de la Barcelona vella, associat a l'esponerós procés industrialitzador, féu augmentar la necessitat d'espais perifèrics per ubicar-hi les fàbriques. Aquelles circumstàncies, unides a la condició portuària, i per tant, fronterera del barri, procuraren no tan sols l'eliminació de les restriccions constructives, sinó l'aposta cap a un model de creixement urbanístic il·limitat.

Sense res més que la força de treball, el proletariat barcelonetí s'anà apropiant del barri, a força de viure-hi, a partir de la protesta quotidiana, el suport mutu i la solidaritat. Mijantçant la creació d'institucions associatives pròpies resolgué necessitats en tots els àmbits de la vida, que desembocaren en la generació d'una esfera pública proletària que estigué fins i tot en condicions de reptar l'ordre social capitalista. Les cooperatives de consum com La Fraternitat o El Segle XX foren organismes econòmics que constituïren pedres angulars d'aquell engranatge, un mecanisme d'autogestió col·lectiva que sadollà les carències col·lectives com una màquina de reproducció social de la vida. 

358 p. | ISBN: 978-84-938332-7-5 | 24,00 € | La Ciutat Invisible

]]>
<![CDATA[Un barri fet a cops de cooperació, El cooperativisme obrer al Poble Nou - AA. VV.]]>

Un barri fet a cops de cooperació és un relat que conjuga l'estudi de les formes associatives històriques dels habitants d'una zona amb l'articulació d'un territori en concret, en aquest cas, les cooperatives del barri del Poblenou de Barcelona. La cooperació social fou l’argamassa dels barris populars i aquesta es condensà en institucions com les cooperatives. El cooperativisme proporciona un exemple del que fou la potent institucionalitat obrera a Catalunya entre finals de segle XIX i el primer terç del XX. Un moviment socioeconòmic consubstancial a la idiosincràsia del territori i a la memòria social del país, articulat des de baix i que emanà de les necessitats concretes de la població com a resposta al règim d'explotació derivat de la industrialització a ultrança.

240 p. | ISBN: 978-84-938332-6-8 | 22,00 € | La Ciutat Invisible

]]>
<![CDATA[RT#15M, Connectades a la xarxa · coordinades a les places - ]]>

El llibre RT # 15M és, en diferents sentits, molt més que un llibre de fotografies del moviment 15M.

Amb aquest llibre de tweets i fotografies hem volgut documentar una petita part de tot el material que, deguda la celeritat i fugacitat de la xarxa, corria el risc de perdre's entre els bits, sense voler però interpretar el que va passar entre el 15 de maig i el 19 de juny del 2011. És una crònica de les primeres passes d'un moviment narrades per els usuaris de twitter que ho van viure.

A través d'una selecció de 913 tweets hem volgut ressaltar la capacitat creativa, organitzativa i de difusió que ha donat aqueste mitjà, ultrapassant fronteres reals i virtuals. Són 573 imatges d'entre totes aquelles petites que se'ns van quedar gravades a la retina.

El llibre recull también l'esperit de la cooperació viscut a les places, a través del finançament col·lectiu dels 488 mecenes que han fet possible aquesta edició via crowdfunding.

També és l'experiència en el fertilit 2.0, l'obertura d'un espai comú on poder compartir la informació i intercanviar el coneixement. Mitjançant els 288 enllaços externs que hem recollit al llibre, o amb la creació de la wiki http://rt15m.wikidot.com. Un espai de memòria comú on podrem, entre totes, millorar, ampliar o traduir aqueste recull. Una eina on crear un directori de recursos a la xarxa per a una revolta 2.0.

Però sobretot és un testimoni que juntes ho fem possible.
I cada dia més i Millor, retrobant Els camins per tornar no NOMÉS a les places, sinó también ALS centres educatius, ALS CAP, ALS Hospitals, a les cases de les famílies desnonades, etc.

Hem tornat a aprendre que gràcies al suport mutu, la solidaritat i la presa de decisions col·lectives, som capaços de coordinar-nos i passar de la indignació a l'acció.

144 p. | ISBN: 978-84-938332-3-7 | 16,50 € | La Ciutat Invisible

]]>
<![CDATA[Una crónica punk de la Barcelona de los 80, Que pagui Pujol! - Joni D]]>

Que Pagui Pujol! Es un relato visceral y trepidante, con nombre y apellidos y de alto contenido combativo. Una crónica llena de referencias musicales y localizada en espacios míticos de la capital catalana, muchos de ellos desaparecidos y borrados de la memoria oficial, de una ciudad en constante lucha por mantener prendida la llama de la resistencia. Un collage narrativo que combina la investigación histórica y autobiográfica, con un minucioso esfuerzo por retratar la Barcelona de la década de los 80 desde una òptica punk, a partir de fotografias, carteles y octavillas, fanzines y recortes de prensa. El protagonista del libro es el propio autor: un Joni D adolescente y punk que nos conduce desde la irreverente escena musical alternativa y las primeras okupaciones, hasta las movilizaciones autónomas en contra de la OTAN y el servicio militar, pasando por las primeras coordinaciones con punks de Madrid, Euskal herria… La historia de diez años que empieza con las primeras emisiones de las radios libres, y acaba con el nacimiento de diversos proyectos autogestionados vinculados a los movimientos sociales Barceloneses. Un trabajo militante y resistente que nos muestra el peso y la significación de las contraculturas urbanas, al tiempo que cuestiona la estrategia de la amnesia orquestada durante la Transición.

192 p. | ISBN: 978-84-938332-2-0 | 20,00 € | La Ciutat Invisible

]]>
<![CDATA[Les cooperatives obreres de Sants, Autogestió proletària en un barri de Barcelona (1870-1939) - La Ciutat Invisible]]>

Una recerca sobre les comunitats obreres autoorganitzades que, com a resposta global a l’explotació capitalista que patien, posaren en pràctica unes altres relacions econòmiques basades en la cooperació, la solidaritat i el recolzament mutu. Les cooperatives obreres, sobretot de consum però també de producció, significaren l’aposta per a organitzar materialment les condicions d’existència de les que, produint-ho tot, no tenien res. Arrencant de les societats de resistència de mitjan segle XIX, poblaren tots els barris proletaris de Barcelona, i el seu camí ascendent fou tallat de soca-rel amb la victòria feixista de 1939. Amb aquest treball, des de La Ciutat Invisible volem redescobrir la memòria política que duem a dintre, promoure el cooperativisme avui i promoure el reconeixement del bagatge emancipador que ha configurat un barri popular com Sants.

365 p. | ISBN: 978-84-938332-1-3 | 20,00 € | La Ciutat Invisible

]]>
<![CDATA[Que pagui Pujol, Una crónica punk de la Barcelona dels 80 - Joni D.]]>

Que pagui Pujol! és un relat viscut i trepidant, amb noms i cognoms, i d’alt contingut batallant. Una crònica plena de referències musicals i localitzada a espais mítics de la capital catalana, molts d’ells desapareguts i esborrats de la memòria oficial, d’una ciutat en constant lluita per fer desaparèixer tot rastre de disidència.

Un collage narratiu que combina la recerca històrica i autobiogràfica, amb un acurat esforç per retractar el moviment punk de principis dels 80, a partir de fotografies, cartells i octavetes, fanzines i retalls de premsa.

El protagonista del llibre és el propi autor: un Joni D. adolescent i punk, que ens condueix des de l’irreverent escena musical alternativa i les primeres okupacions, fins a les mobilitzacions autònomes en contra de l’OTAN i el servei militar.

La història de deu anys que comença amb les primeres emissions de les ràdios lliures, i acaba amb el naixement de diversos projectes autogestionaris vinculats als moviments socials barcelonins.

Un treball militant i resistent que ens mostra el pes i la significació de les contracultures urbanes, tot qüestionant l’estratègia de l’amnèsia orquestrada durant la Transició.

192 p. | ISBN: 978-84-938332-0-6 | 19,00 € | La Ciutat Invisible

]]>