els-fets-de-maig-9788492616251

Els Fets de Maig i les seves consequències, objecte de polèmica des que es varen produir, han marcat bona part de les interpretacions de la guerra, fins al punt de convertir-se per a alguns en la fita il•luminadora d’aquest conflicte. a vegades fins i tot, al meu parer, aquesta centralitat ha estat exagerada, però en qualsevol cas ningú no podria dubtar de la seva importància, no només per ells mateixos, pel fet de constituir un greu enfrontament, armat, en el si del bàndol republicà que prou tenia amb fer front a la rebel·lió militar i feixista i als seus recolzaments internacionals.

També perquè culminava un llarg període d’enfrontaments, a múltiples bandes, entre les diverses organitzacions polítiques i sindicals que havien de lluitar conjuntament contra el feixisme, i dins d’elles mateixes.

Tot sovint els Fets de Maig han estat tractats amb la mirada restringida i restrictiva del desenvolupament d’aquells dies de lluita, als carrers de Barcelona i a nombrosos punts d’arreu de Catalunya o, encara amb una aproximació més reductiva, focalitzats en les conseqüències polítiques generals que tingueren en el govern de Catalunya i en el govern de la república, o en la derivació, més concreta, del rapte i l’assassinat d’Andreu Nin.

¿Hacia la tercera guerra mundial? - Manolo Monereo| Carlos Eduardo Martins | Francisco López Segrera
Palestina (e Israel) - Martín Alejandro Martinelli
Mi vida con Lenin - Nadezhda Krúpskaya
Novecentistas - Mario García Castro
SANTIAGO MARCOS - Claudio Rodríguez Fer
DEMOCRACIA Y SOCIALISMO - Arthur Rosenberg
icone subscripcions

A Virus també necessitem recuperar energies.
Tanquem del 6 al 21 d'agost. Les vostres comandes es prepararan a partir del 22.
Gràcies pel vostre suport!