catalàcastellano
Hacer (Utopías)
Les col·lectivitzacions a Barcelona 1936-1939308 pàgines
ISBN: 978-84-85348-95-4
Antoni Castells Duran17,00 €
Hacer (Utopías)
todostuslibros.com
les-col·lectivitzacions-a-barcelona-1936-1939-978-84-85348-95-4

En aquest llibre Antoni Castellas analitza les característiques socials i econòmiques de la transformació col·lectivista a la indústria i els serveis de Barcelona, que es desenvolupà des del juliol del 1936 fins l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes. Tot i que constitueix una experiència única en el món, en la que s'intentà -i en part s'aconseguí- portar a la pràctica els principis del socialisme llibertari, el seu coneixement i anàlisi és molt escàs. Existeix un gran nombre de llibres sobre la guerra civil espanyola en els que es parla de batalles militars i conflictes polítics, però tret d'unes poques excepcions, ignoren o, como a màxim, fan una breu i superficial referència a la revolució social que es desenvolupà. Aquest llibre contribueix a la lluita per la memòria col·lectiva d'una experiència que el Poder vol fer oblidar.


Pròleg de Josep Termes

Cataluña - Antoni GavaldàMagallanes - Stefan ZweigLa vaga de la canadenca - Ferran AisaGeografía de Abel Paz - Fernando Casal / M.ª Antonia FerrerEra más la miseria que el miedo - Belén Solé y Beatriz DíazMariana de Pineda - Antonina Rodrigo