vihdes-9788472906679

VIHDES, Històries de consum, és un recull d’històries de vida colpidores sobre l’experiència amb les drogues i la convivència amb el VIH. Nou històries en primera persona que han tingut la fortalesa de compartir amb nosaltres, tot i haver estat en silenci durant molt temps.

Arantxa Alías, terapeuta ocupacional especialitzada en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental i en Drogodependències. Ha treballat a la Unitat d’Ingrés Psiquiàtric Infantojuvenil. Actualment, i des de fa cinc anys, treballa en un servei de rehabilitació comunitària i en un servei d’inserció laboral de salut mental.

Laura García, educadora social especialitzada en Criminologia i Execució Penal i en Drogodependències. Ha treballat amb infants i adolescents en l’àmbit del lleure i, també, dins l’aula com a figura de suport amb infants amb necessitats especials. Ha col•laborat en centres penitenciaris d’adults i ha treballat com a educadora social en centres educatius de justícia. Actualment treballa com a tècnica de prevenció de drogodependències.

CATEGORÍAS DESBORDADAS - VVAA
CUESTIÓN DE CLASE - Jesús Rodríguez Rojo
DESMESURA (4ª ed.) - Fernando Balius | Mario Pellejer
PRÉSTAMOS FALLIDOS, PERSONAS FALLIDAS - Melissa García-Lamarca
EL PRISMA DE LA PROSTITUCIÓN - Gail Pheterson
AFRO-IBERIA (1850-1975) - Yolanda Aixelà-Cabré | Elisa Rizo (eds.)
icone subscripcions

A Virus també necessitem recuperar energies.
Tanquem del 6 al 21 d'agost. Les vostres comandes es prepararan a partir del 22.
Gràcies pel vostre suport!