catalàcastellano
Icaria
Guia per a vestir sense treball esclau128 pàgines
ISBN: 978-84-98885-13-2
Setem i Albert Sales11,00 €
Icaria
todostuslibros.com
guia-per-a-vestir-sense-treball-esclau-978-84-98885-13-2

Aquesta publicació vol donar resposta a les inquietuds de les persones que ens preguntem què s’amaga al darrere de les etiquetes de les nostres peces de roba. Es fa molt difícil vestir-se sense ser còmplice d’un sistema que no posiciona les persones al centre de les decisions. Aquestes pàgines no són una “llista blanca” de botigues on poder anar a a comprar amb la consciència tranquil·la, són una anàlisi de la situació dels drets laborals a la indústria global de la confecció i una llista d’iniciatives que ens mostren que sí que existeixen altres formes de produir i de consumir roba. Un altre món no es tan sols possible sinó que ja existeixen nombroses alternatives properes que tenen com a prioritat les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Aquesta guia s’ha publicat gràcies a les i els 256 mecenes que han col·laborat en el primer projecte de finançament col·lectiu (crowdfunding) de la Campanya Roba Neta. Moltes gràcies!

La Sección Femenina en la provincia del Sáhara - Enrique Bengochea TiradoTeoría del valor, comunicación y territorio - Francisco Sierra Caballero (ed.)Anuario internacional CIDOB 2019 - VV. AA.Sobre el combate - Teniente Coronel Dave Grossman y Loren W. ChristensenRepensar la economía desde lo popular - Luis Miguel Uharte y Júlia Martí Comas (coord.)Privatización sanitaria - Marciano Sánchez Bayle