un-esforc-mes-|-un-esfuerzo-mas-9788472906327

1. Un esforç més per a travessar aquest impasse en el que ens trobem. El que és políticament factible no canvia res, i les accions que podrien portar canvis realment significatius són, de moment, políticament impensables. Existeix un tall entre el destí personal i el destí col·lectiu. I, tanmateix, la gent surt al carrer en milers de ciutats d’Europa, del nord d’Àfrica, del continent americà per a cridar que "no ens representen", que "no som mercaderies en mans de polítics ni de banquers", entre tantes altres noves expressions d’una insubmissió política mundial. Hem "après la força del nombre i la implacable eficàcia d’un No just, compacte i unànime" (Pere Quart). La intel·ligència col·lectiva ha descobert que atacar el subsistema polític regit pel codi de la representació era el més eficaç per a subvertir la realitat. Fi de la delegació. Els pensadors conservadors, de dreta i d’esquerra, tremolen i, tal com van fer en els anys setanta, parlen d’”un creixement exagerat de les demandes socials", d’una "sobrecàrrega de participació". No han entès quelcom molt més senzill: en l’actualitat, i com a efecte del desbocament del capital, tot@s som potencialment antisistema.

2. Un esforç més per a què aquest despertar, per a què aquestes noves formes de politització es mostrin en el que veritablement són. Avui la vida, la pròpia vida, s’ha convertit tant en un desafiament com en un problema comú. Cal evitar les velles dualitats paralitzants militants/no-militants, reforma/revolució... El despertar del que parlen les places no és una presa de consciència, sinó l’expressió d’un malestar que contagia la seva ràbia i, alhora, el seu desig de transformació. El poder va creure durant molt de temps que la indiferència havia dissolt els conflictes socials i que la precarització ens havia fet més covards. Però la desesperació treballa en silenci. Avui s’ha obert un buit poblat de cossos que volen viure i que estan aprenent a expressar-ho políticament. Necessitem un esforç més per a poder sostenir la paraula presa, per a mantenir obert el buit que es produeix en l’estómac quan un deixa de tenir por. El mateix buit que es va produir a les places quan en absència d’identitats (sigles, banderes...) la gent va començar a prendre la dignitat amb les seves mans i a construir allò que roman per sempre.

 

-------

 

1. Un esfuerzo más para atravesar el impasse en el que estamos. Lo que es políticamente factible no cambia nada, y las acciones que podrían traer consigo cambios realmente significativos son, de momento, políticamente impensables. Existe un corte entre el destino personal y el destino colectivo. Y, sin embargo, la gente sale a la calle en miles de ciudades de Europa, del norte de África, del continente americano para gritar que "no nos representan", que "no somos mercancías en manos de políticos ni de banqueros", entre tantas otras nuevas expresiones de una insumisión política mundial. Hemos "aprendido la fuerza del número y la implacable eficacia de un No justo, compacto y unánime" (Pere Quart). La inteligencia colectiva ha descubierto que atacar el subsistema político regido por el código de la representación era lo más eficaz para subvertir la realidad. Fin de la delegación. Los pensadores conservadores, de derecha y de izquierda, tiemblan y como en los años setenta hablan de "un crecimiento exagerado de las demandas sociales", de una "sobrecarga de participación". No han entendido algo mucho más sencillo: en la actualidad, y como efecto del desbocamiento del capital, tod@s somos potencialmente antisistema.

2. Un esfuerzo más para que este despertar, para que estas nuevas formas de politización se muestren en lo que verdaderamente son. Hoy la vida, la propia vida, se ha convertido tanto en un desafío como en un problema común. Hay que evitar las viejas dualidades paralizantes militantes/no-militantes, reforma/revolución... El despertar del que hablan las plazas no es una toma de conciencia, sino la expresión de un malestar que contagia su rabia y, a la vez, su deseo de transformación. El poder creyó durante mucho tiempo que la indiferencia había disuelto los conflictos sociales, y que la precarización nos había hecho más cobardes. La desesperación, sin embargo, trabaja en silencio. Hoy se ha abierto un vacío poblado de cuerpos que quieren vivir y que están aprendiendo a expresarlo políticamente. Necesitamos un esfuerzo más para poder sostener la palabra tomada, para mantener abierto el vacío que se produce en el estómago cuando uno deja de tener miedo. El mismo vacío que se produjo en las plazas cuando en ausencia de identidades (siglas, banderas...) la gente empezó a tomar la dignidad en sus manos y a construir lo que permanece.

Cincuenta presentimientos - Espai en Blanc
Cinquanta pressentiments - Espai en Blanc
El impasse de lo político - Espai en Blanc
La fuerza del anonimato - Espai en Blanc
Vida y política - Espai en Blanc
Un siglo de movilización social en Marruecos - Laura Feliu, Josep Lluís Mateo y Ferran Izquierdo (eds.)