catalàcastellano
Icaria
Educar la mirada144 pàgines
Experiències i propostes formatives sobre l'observació en les ciències socialsISBN: 978-84-9888-636-8
Tiziana Tarsia15,00 €
Icaria
todostuslibros.com
educar-la-mirada-978-84-9888-636-8

Aprendre a observar ens permet ampliar la capacitat de comprensió; tot partint de la subjectivitat, ens ajuda a modificar la mirada, a fer-la més permeable i inclusiva. Quan aprenem a mirar, tenim més capacitat de fer-nos preguntes, de desvetllar el pensament i d´enriquir-nos de la mirada dels altres; d´altra banda, l´aprenentatge de l´observació ens permet d´apropar-nos a la comprensió d´aquells fenòmens socials que no tenen una explicació ni senzilla ni evident i de copçar-ne el canvi i la transformació.

 

Aquest llibre ofereix un enfocament inusual que pren com a punt de partida la metodologia de l´observació directa segons el model proposat per Francesco Scotti i el grup Apeiron, amb resultats significatius en la formació dels professionals socioassistencials i dels mestres.

De vidas y virus - Rafael M. Mérida JiménezLugares de encuentro vacíos - Dean MacCannellEl fascismo y sus fantasmas - Álvaro Castro Sánchez¿A quién vamos a dejar morir? - Javier PadillaLa prostitución de las mujeres - Marisa Contreras MarulandaLa dictadura del coaching - Vanessa Pérez Gordillo