vihdes-9788472906679

VIHDES, Històries de consum, és un recull d’històries de vida colpidores sobre l’experiència amb les drogues i la convivència amb el VIH. Nou històries en primera persona que han tingut la fortalesa de compartir amb nosaltres, tot i haver estat en silenci durant molt temps.

Arantxa Alías, terapeuta ocupacional especialitzada en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental i en Drogodependències. Ha treballat a la Unitat d’Ingrés Psiquiàtric Infantojuvenil. Actualment, i des de fa cinc anys, treballa en un servei de rehabilitació comunitària i en un servei d’inserció laboral de salut mental.

Laura García, educadora social especialitzada en Criminologia i Execució Penal i en Drogodependències. Ha treballat amb infants i adolescents en l’àmbit del lleure i, també, dins l’aula com a figura de suport amb infants amb necessitats especials. Ha col•laborat en centres penitenciaris d’adults i ha treballat com a educadora social en centres educatius de justícia. Actualment treballa com a tècnica de prevenció de drogodependències.

¿Para qué sirve? - Sara Ahmed
Intersecciones encarnadas - Olga Jubany y Oscar Guasch (eds.)
Tecno-lógica & tecnología - Eric Boëda
Prostitución en el protectorado español en Marruecos - Begoña Etxenagusia Atutxa
Afers internacionals 124 - VV. AA.
La migración filistea a Canaán - Marcelo José Alesso