catalàcastellano
Bellaterra ediciones
Vihdes64 pàgines
Històries de consumISBN: 978-84-7290-667-9
Arantxa Alías y Laura García10,00 €
Bellaterra ediciones
todostuslibros.com
vihdes-978-84-7290-667-9

VIHDES, Històries de consum, és un recull d’històries de vida colpidores sobre l’experiència amb les drogues i la convivència amb el VIH. Nou històries en primera persona que han tingut la fortalesa de compartir amb nosaltres, tot i haver estat en silenci durant molt temps.

Arantxa Alías, terapeuta ocupacional especialitzada en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental i en Drogodependències. Ha treballat a la Unitat d’Ingrés Psiquiàtric Infantojuvenil. Actualment, i des de fa cinc anys, treballa en un servei de rehabilitació comunitària i en un servei d’inserció laboral de salut mental.

Laura García, educadora social especialitzada en Criminologia i Execució Penal i en Drogodependències. Ha treballat amb infants i adolescents en l’àmbit del lleure i, també, dins l’aula com a figura de suport amb infants amb necessitats especials. Ha col•laborat en centres penitenciaris d’adults i ha treballat com a educadora social en centres educatius de justícia. Actualment treballa com a tècnica de prevenció de drogodependències.

De vidas y virus - Rafael M. Mérida JiménezLugares de encuentro vacíos - Dean MacCannellEl fascismo y sus fantasmas - Álvaro Castro Sánchez¿A quién vamos a dejar morir? - Javier PadillaPor qué dormimos - Matthew WalkerLa prostitución de las mujeres - Marisa Contreras Marulanda