catalàcastellano
Icaria
Decreixement352 pàgines
Vocabulari per a una nova eraISBN: 9788498886634
Giacomo D'Alisa, Federico Demaria i Giorgos Kallis (eds.)29,00 €
Icaria
todostuslibros.com
decreixement-9788498886634

El decreixement es resisteix a tancar-se a una definició simple. Com la llibertat o la justícia, el decreixement és un marc en el qual coincideixen diverses línies de pensament, imaginaris o propostes per actuar. Aquesta versatilitat és una de les seves principals fortaleses.

Persones molt diferents arriben a aquest concepte des de diversos angles. Alguns, perquè constaten que hi ha límits al creixement. Altres, perquè consideren que estem entrant en un període d'estancament econòmic i que hauríem de trobar vies per mantenir la prosperitat sense creixement. Uns altres, perquè creuen que una societat veritablement igualitària nomes pot ser aquella que s'alliberi del capitalisme i la seva insaciable recerca d'expansió.

Les contribucions a aqust llibre provenen de diverses escoles de pensament, de diferents disciplines i de diverses esferes de vida: economistes ecològics, antiutilitaristes, (neo)marxistes, ecologistes polítics, cooperativistes, nowtopistes i diversos activistes i practicants.

Innovación en políticas urbanas - VV. AA.Urbanismo feminista - Col·lectiu Punt 6Chernoblues - Roger BelbéochLa nueva cuestión urbana - Andy MerrifieldLa próxima revolución - Murray BookchinNaturaleza y conflicto - Dawid Danilo Bartelt