catalàcastellano
Pol·len edicions
Dossier Crític 4142 pàgines
Feminisme[s]ISBN: 978-84-16828-23-4
AA. VV.(no disponible)
Pol·len edicions
todostuslibros.com
dossier-critic-4-978-84-16828-23-4

La revista Feminisme[s] Dossier Crític, de més de 100 pàgines, està dirigida per les dues periodistes de CRÍTIC, Laia Soldevila i Laura Aznar. El fil argumental serà la vida de les dones, des de la infància fins a la vellesa, i hem associat a cada etapa vital un seguit de temes, entesos com els reptes i les opressions de la dona en el dia a dia. Inclourà reportatges sobre identitats no heteronormatives, expressions de l’heteropatriarcat en el camp de la salut i qüestions com la maternitat, les cures i els desequilibris en el món laboral, entre d’altres. Hi haurà entrevistes a fons amb l’actriu Leticia Dolera i l’escriptora Bel Olid i hi hem incorporat la perspectiva de dones significades en la lluita feminista, com la directora de Pikara June Fernández, o la reconeguda acadèmica, experta en sociologia de la dona, Marina Subirats. Es tracta del quart número de la revista Dossier Crític del mitjà alternatiu.

Pioneres - Manuel Martorell, Salomó Marquès i M.ª Carmen AgullóNegra por los cuatro costados - C. Riley SnortonVivir el tiempo - Noelia AdánezLa Sección Femenina en la provincia del Sáhara - Enrique Bengochea TiradoCuerpos marcados - Silvia López y R. Lucas Platero (eds.)...Y nosotras, ¿dónde estábamos? - Silvia Ziche