catalàcastellano
Editorial Base
Pierre Vilar i la història de Catalunya240 pàgines
ISBN: 978-84-85031-70-2
Joaquim Albareda, Rosa Congost, Gaspar Feliu i Mon fort, Roberto Fernàndez, Llorenç Ferrer, Josep Fontana, Eva Serra i Puig i Francesc Valls17,00 €
Editorial Base
todostuslibros.com
pierre-vilar-i-la-historia-de-catalunya-978-84-85031-70-2

L'historiador francès Pierre Vilar (1906-2003) ha estat una de les figures més influents en la historiografia catalana a partir de la dècada dels seixanta. De la seva abundant bibliografia sobre metodologia històrica i història de Catalunya destaca Catalunya dins l'Espanya moderna (1962), de la qual arribà a publicar fins a tres volums que han esdevingut una obra de referència ineludible per als interessats en la història del país des d'una perspectiva multidisciplinària que abraça la geografia, l'economia, la política i la cultura. La vinculació de Vilar amb Catalunya data de ben jove. Amb poc menys de trenta anys, Vilar s'establí a Barcelona com a professor de l'Institut Français de Barcelona, primer entre els anys 1934-1936 i, després, un cop acabada la Segona Guerra Mundial. Des de 1951 fou director d'estudis a l'École Pratique des Hautes Études de París i, a partir de 1965, professor de la Universitat de París. Nomenat l'any 1979 doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, l'any 2000 la Generalitat de Catalunya li concedí la Medalla d'Or en reconeixement a la seva tasca historiogràfica. Aquest volum explora, de la mà dels màxims especialistes en la matèria i alhora destacats deixebles de Pierre Vilar, la vida i l'obra del que es considera un dels historiadors de Catalunya més rellevants del segle xx.


Rosa Congost


http://www.editorialbase.com

joaquim-albareda-rosa-congost-gaspar-feliu-i-mon-fort-roberto-fernandez-llorenc-ferrer-josep-fontana-eva-serra-i-puig-i-francesc-valls

Joaquim Albareda, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Rosa Congost, catedràtica d'Història Econòmica de la Universitat de Girona.

Eulàlia Duran, professora emèrita del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

Gaspar Feliu i Montfort, catedràtic d'Història Econòmica de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

Roberto Fernàndez, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Lleida.

Llorenç Ferrer, professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.

Josep Fontana, catedràtic emèrit d'Història Econòmica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Eva Serra i Puig, professora titular d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona.

Francesc Valls, professor titular d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona.

Pioneres - Manuel Martorell, Salomó Marquès i M.ª Carmen AgullóEn la calle y en la cárcel - Marcelino DomingoFraternalmente Emma - Emma GoldmannNegra por los cuatro costados - C. Riley SnortonPluriverso - Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, Alberto Acosta (coords.)Tras los pasos de Momigliano - G. Cruz Andreotti