catalàcastellano
Diàleg amb El Capital de Marx364 pàgines
ISBN: 978-84-947201-3-0
Antoni Puig i Solé20,00 €
dialeg-amb-el-capital-de-marx-978-84-947201-3-0

A hores d’ara, i després d’uns anys de declivi, observem un nou interès per l’obra de Marx: els arxius dels seus escrits es baixen cada dia des d’Internet i els seus llibres es tradueixen i publiquen en gairebé totes les llengües. Els seus conceptes més sucosos (teoria del valor, plusvàlua, acumulació, formes i composició del capital, taxa decreixent de guany, renda de la terra...) s’estudien i amplien a tort i a dret.

Diàleg amb El Capital de Marx aplega un conjunt d'explicacions, esquemes i exemples pràctics que permeten endinsar-nos en la lectura ordenada dels vint-i-cinc capítols del llibre primer d'El capital, l’únic que va sortir d’impremta en vida del revolucionari alemany.

Cal insistir, però, que aquest treball no s’ha de veure com una drecera per eludir “els pendents pronunciats” d’El capital. Tampoc n'és, en cap sentit, un substitut. Només permet algunes maniobres temporals de preparació, entrenament i aproximació, que seria recomanable d’acompanyar, des del primer moment, de la lectura directa de la font originària.

Repensar la economía desde lo popular - Luis Miguel Uharte y Júlia Martí Comas (coord.)David Harvey - Núria Bechach y Abel Albet (eds.)Privatización sanitaria - Marciano Sánchez BayleRenta básica de las iguales - José Iglesias FernándezCosechas especulativas - Jennifer Clapp y S. Ryan IsaksonSalario para el trabajo doméstico - Silvia Federici y Arlen Austin (ed.)