[in]visibles-9788494858703

El llibre que tens a les mans és un recull d’articles que parlen sobre pedagogia, entesa des d’una perspectiva crítica i feminista. Les diverses anàlisis que es recullen pretenen donar eines a favor d’un canvi substancial en el sistema educatiu, apostant per la coeducació com a alternativa educativa front a les dinàmiques escolars impregnades pels valors del sistema sexe-gènere.

Així doncs, apostem per reconstruir una anàlisi pedagògica que incloga la nostra mirada –la mirada de les dones–, tot recollint, així, el testimoni de tantes altres que ens precedeixen en aquest camí, i amb la intenció de contribuir a eixamplar-lo.

Escriuen: Clara Martínez i Delgado, Anna Gil-Mascarell Garcia, Daniel Martos Garcia, Sílvia Cortés Mollà, Aina González Naya, Belén Magdalena Mora, Maria Pérez Paterna, Beatriu Casanova i Sanz, Anna Muñoz i Gil, Diana Santana Martín i Carla Aparici Pérez.

Universitat perduda - VV. AA.
El sentido del humor en los bebés - Gina C. Mireault y Vasudevi Reddy
El menosprecio del conocimiento - Rosa Cañadell, Albert Corominas y Nico Hirtt
Etnicidad: un juego de niños - Livia Jiménez Sedano
La fábrica de la ignorancia - Jose Carlos Bermejo
Y me llevo una - Joseángel Murcia con ilustraciones de Cristina Daura