avaluar-aprendre-unic-proces-9788417667696

Els docents, podem promoure que l'alumnat estigui més interessat a aprendre i no tant en la "nota". Ens podríem imaginar tot un curs sense donar cap "nota"; i només al final consensuar una qualificació? Potser és un desig que molts tenim i que, si volem que esdevingui realitat, ens demana reexaminar a fons el sentit i la pràctica de l'avaluació. Aquesta revisió parteix de l'assumpció que la funció fonamental de l'avaluació és regular tot el procés d'aprenentatge, és a dir, centrar la seva força en un bon feedback, que ajudi l'alumnat a prendre bones decisions per identificar què ja fa prou bé i com pot vèncer els obstacles que van sorgint. Condicions necessàries són el canvi en l'estatus de l'error, a fi de percebre'l com a quelcom normal i el punt de partida per aprendre, i passar el protagonisme de l'avaluació a l'alumat, atès que és ell qui ha de corregir-se, és a dir, trobar per si mateix els millors camins per reconèixer els encerts i avançar en la superació de les dificultats. No cal dir que aquesta nova perspectiva del que tradicionalment hem entès per avaluar no es pot reduir a dir als alumnes que s'autoavaluïn, ja que, perquè ho facin autònomament, és necessari canviar molts més aspectes de la pràctica escolar. És una transformació que requereix temps, però, a mesura que es va interioritzant, l'avaluació passa a ser útil i gratificant per a tots, aprenents i docents.

Neus Sanmartí Puig Química y profesora emérita de Didáctica de las Ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. Especializada en temas relacionados con el desarrollo curricular y la evaluación, entre otros. Ha sido docente en las etapas de Primaria y Secundaria, así como en la formación inicial y permanente del profesorado. Premio de Pedagogía Rosa Sensat (2002) y Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2009).

La sombra del lobo blanco - José L. González Geraldo
Pedagogía y cambios culturales en el siglo XXI - Laura Monsalve Lorente, M. Isabel Pardo Baldoví y M.ª Isabel Vidal Esteve (coords.)
La educación es politica - Jaume Carbonell Sebarroja
Neurociencia para educadores - David Bueno i Torrens
Coeducación, apuesta por la libertad - Marina Subirats
Pedagogías del siglo XXI - Jaume Carbonell Sebarroja

subscriu-t´hi