espai-i-9788419160003

El llibre Espai i… és producte d'una sèrie de seminaris organitzats per l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) durant l'any 2019-2020 amb una periodicitat mensual. La idea es va inspirar en el projecte proposat per Raymond Williams en el seu clàssic Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (1976), amb la intenció de fomentar un diàleg teòric i pràctic sobre diverses temàtiques des d'una perspectiva espacial, partint de la premissa que l'espai és dinàmic i polític, mai estàtic ni un mer contenidor social. Pretén contribuir al pensament espacial crític tot repensant els conceptes de conflicte, frontera, control, gènere, oci i biopolítica. Si bé diverses reflexions van al·ludir inevitablement al 'gir espacial' –evident en la dialèctica socio-espacial, les geometries del poder en la globalització, la càrrega ideològica de les idees científiques, l'ajust socio-espacial neoliberal, els estudis feministes sobre l'àmbit geogràfic– el llibre aposta sobretot per articular noves interpretacions que responguin des de la disciplina antropològica a l'accelerat procés de mercantilització de l'espai i a la intensificació de les desigualtats a les societats occidentals.

LA REBELIÓN DE LAS HIENAS - Mer Gómez
ANTROPOLOGÍA POLÍTICA (Nueva edición) - Beatriz Pérez Galán | Carmen Osuna Nevado
DE LA MINERÍA AL TURISMO - Raúl Travé Molero
LA GENTRIFICACIÓN ES INEVITABLE Y OTRAS MENTIRAS - Leslie Kern
VOLVER A LOS ORÍGENES - Chandra Kala Clemente Martínez
LA SOCIEDAD ROSA - Oscar Guasch Andreu
icone subscripcions

A Virus també necessitem recuperar energies.
Tanquem del 6 al 21 d'agost. Les vostres comandes es prepararan a partir del 22.
Gràcies pel vostre suport!