les-veus-de-les-places-9788498883695

Volem una economia que afavoreix l’espe­­culació financera i el frau fis­cal? Una economia que empobreix ca­da vegada més els pobres i enri­queix cada vegada més els rics? Vo­lem un pas enrere en els drets socials acon­se­guits? Volem una banca poc trans­parent i poc ètica? Volem un sistema polític del qual no ens sentim repre­sentats?

El moviment del 15M proposa la fi d´una llarga etapa d´obediència i sub­­­missió. Prendre les places ha es­tat el gest radical i no violent que ens ha permès fer sentir el crit col·lec­tiu de "Ja n´hi ha prou". Hem començat a perdre la por.


Som aquí perquè volem una nova socie­tat que doni prioritat a la vida per sobre dels interessos econòmics i po­­lítics. No hi ha marxa enrere.

Volver a pisar las calles - Miquel Carrillo Ponce
Innovación social colectiva - Sergio Belda Miquel y Victoria Pellicer Sifres (eds.)
Movimientos sociales en el siglo XXI - Geoffrey Pleyers
Els llibertaris catalans a la Transició - Joan Zambrana
Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha - Maria Eugenia Rodríguez Palop
Izquierdas del mundo, ¡uníos! - Boaventura de Sousa Santos