catalàcastellano
Edicions del 1979
Classe obrera, salariat, lluites de classe102 páginas
ISBN: 9788494012617
Antoine Artous, Henri Wilno, Sabine Fortino i Patrice Cuperty10,00 €
Edicions del 1979
todostuslibros.com
classe-obrera-salariat-lluites-de-classe-9788494012617

Com definir una classe social i, especialment, el que Marx designava amb la categoria classe obrera o proletariat que, a la seva època, recobria la mateixa realitat sociològica? La noció d'assalariat és equivalent al que aleshores el moviment obrer anomenava classe obrera? Com articular l'anàlisi de les relacions de classe i de les relacions de gènere? Com analitzar l'ofensiva neoliberal i la seva política de deconstrucció de la relació salarial sorgida del període de l'"Estat del Benestar"? Ha esdevingut obsoleta la rreferència a la centralitat del conflicte entre el proletariat i el capital, i ha estat reemplaçada per moviments socials de diverses menes o per les lluites de la "multitut"?

Aquest llibre s'ocupa d'aquests interrogants d'una manera oberta i no dogmàtica, tot intentant només d'aportar elements per als debats necessaris.

En defensa de causas perdidas - Slavoj ZizekLa revolución en El Capital - Jesús Rodríguez RojoViaje sentimental - Viktor ShklovskiLa emancipación femenina - Palmiro TogliattiPor qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo - Kristen GhodseeLa acumulación originaria de capital - Karl Marx