refugiats-9788409087884

Al febrer de 1939 es produeix un èxode sense precedents a l'Europa contemporània. Mig milió de persones fugen dels seus llocs d'origen amb una destinació incerta. A les acaballes de la guerra civil, les tropes franquistes ocupen els passos fronterers del Pirineus català el 13 de febrer de 1939. Aquest llibre pretén rescatar de l'oblit les veus de setanta-vuit persones que es van veure forçades al silenci o a l'exili, i en molts casos a optar entre la vida i la mort. Són veus plenes de dignitat, de sacrificis, de resistència i de superado davant les adversitats, que no van ser poques. Un episodi de la nostra historia recent del que encara queda molt per explicar.

1939, exilio pasión y muerte de los españoles en Francia - Federica Montseny
Trazos de una vida - Pedro García Martínez Ibarra
Minas de Fígols - Pedro Peralta
Apuntes incompletos de la vida de Manuel Lozano Guillén - Manuel Lozano Guillén
Siempre volviendo a empezar - Floreal Samitier Arroyos y José Luís García Rúa
Vidas cortas pero llenas - Felipe Alaiz, Víctor García y Antonia Fontanillas

subscríbete