josep-barcelo-robatori-sant-jaume-9788412261844

Els anys 1854 i 1855 foren altament significatius en la història social del nostre país; la introducció en el ram del tèxtil de maquinària anglesa d’última generació, va comportar la multiplicació de l’atur a Barcelona, sobretot al Raval, on hi havia la més gran concentració de factories de fil i teixits. En el primer d’aquells dos anys, una epidèmia de còlera delmà la població, de manera especial la treballadora, durant la qual moriren 5.657 persones, es a dir, un 3% dels components de la ciutat.Tot plegat traspassà el proletariat des d’una aguda precarietat a una profunda misèria.

Josep Barceló i Cassadó, elegit membre capdavanter de l’Associació de Filadors de Barcelona, assumí la insurrecció del seu estament, al qual s’hi afegí bona part de treballadors contra aquella situació que venia donada «pel progrés», amb la primera vaga general. Burgesia i autoritat militar màxima ordiren un pla contra Barceló que el va dur al patíbul, executant-se un veritable crim d’Estat.

L’autor d’aquest treball, Josep Maria Sibina Alsina (1925 – 2016), home autodidacte, natural d’Olesa de Montserrat i proper en el seu ideari a la CNT, dedicà moltes de les hores de lleure a treballs d’investigació i divulgació de la seva vila. El seu treball més valuós com a investigador i que ara oferim és l’ estudi que dugué a terme, amb rigor exemplar, entorn del crim infamant comès en la persona de Josep Barceló, acusat de manera insidiosa del robatori i assassinat al mas de Sant Jaume, al terme d’Olesa.

Els Salut, una família del Raval - Miquel Vallès Garreta
Josep Barceló y el robo de Sant Jaume - Josep Maria Sibinia Alsina
Felip Cortiella - Ferran Aisa Pàmpols
TIEMPO DE GENEROSOS Y CAUTIVOS ANARQUISTAS - Manel Aisa Pàmpols
AMÀLIA ALEGRE I LA REVOLTA DE LES DONES - Carmen Jiménez Guillamón | Imma Guillamón Chalé
MAYORÍA EQUIVOCADA - Rafael Uzcátegui
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!