ciutats-cooperatives-9788498888270

Somiem una altra ciutat, al servei del bé comú. Que no expulsa les classes populars sinó que les acull i transforma, perquè produeix i redistribueix equitativament la riquesa social. Una ciutat que afronta les necessitats econòmiques, socials i culturals dels i les seves habitants. Que suprimeix les desigualtats de classe, gènere, origen, opció sexual o racistes. Una ciutat per la vida: cooperativa, ecològica, solidària, feminista. La Ciutat Comuna. 

Tanmateix, per transformar el somni en vivència gaudida, cal combatre el malson de la ciutat capitalista, que promou l’apropiació de la plusvàlua urbana pels inversors, mentre trinxa les classes populars amb habitatges impossibles i precarietats al servei del turisme global. Però, com fem una ciutat per les persones i no pel capital? Com transitem vers una economia urbana per a la vida? Poden contribuir les iniciatives locals d’economia social i solidària a la producció d’una altra ciutat? Com fem barris, pobles, ciutats cooperatives?

BIORREGIONES - VVAA
SOLIDARIDAD ECONÓMICA, BUENOS VIVIRES Y DESCOLONIALIDAD DEL PODER - Dania López-Córdova | Boris Marañón-Pimentel
22@ BARCELONA - José Mansilla | Greig Charnock | Ramon Ribera-Fumaz
EN CONFLICTO - VVAA
DECRECIMIENTO: DEL QUÉ AL CÓMO - Luis González Reyes | Adrián Almazán
COLONIALISMO ENERGÉTICO - Josefa Sánchez Contreras
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!