100-revolucions-9788494858796

100 revolucions es publica, precisament, cent anys desprès de l'assasinat de Rosa. Així doncs, des de 1919, almenys cent revolucions han sigut possibles, hagen ocorregut o no finalment. El germen d'una revolta està en cada protesta, en cada petita resistència. Com hem aprés amb Rosa, sense que ens adonem, qualsevol acte quasi espontani i  impreceptible pot alterar-ho tot, multiplicar-se ràpidament per cent i fer tremolar l'statu quo. En les seues pròpies paraules, "un incident, mínim en aparença, va provocar el desbordament".

Per un valencianisme d'esquerra - Vicent Àlvarez
Reivindicando El Capital de Marx - Andrew Kliman
¡El socialismo ha muerto! ¡Viva el socialismo! - Carlo Formenti
La revolución en El Capital - Jesús Rodríguez Rojo
La acumulación originaria de capital - Karl Marx
La gran guerra y la revolución - José Luis Martín Ramos (coord.)