Economia-social-solidaria-catalunya-9788498889888

Si l’economia social històrica, a Catalunya, nasqué al bell mig d’un segle XIX caracteritzat per l’emergència del capitalisme industrial i l’antagonisme del moviment obrer, a les primeres dècades del segle XXI l’Economia Social i Solidària catalana suma nous reptes i aliances. Enfront, un sistema globalitzat que -sota les seves pulcres interfícies digitals- amaga un planeta en flames per la injustícia social, l’autoritarisme polític, la desigualtat econòmica i la devastació ambiental. Al darrera, una llarga tradició de col·lectivitats solidàries, de cooperativismes i sindicalismes emancipadors, d’associacionismes i mutualismes fraternals. Al costat, una majoria social que estima l’autoorganització col·lectiva, expressada a nivell local i municipalista; que promou l’autodeterminació política, social i econòmica. Per davant, unes generacions que empenyen la transformació feminista i la transició ecològica de l’economia; i unes comunitats migrades que aixequen una nova economia popular, diversa i antiracista. A l’horitzó, el projecte històric i present de l’Economia Social i Solidària: afrontar quotidianament les necessitats i aspiracions col·lectives bastint un futur amb justícia social, democràcia política, equitat econòmica i sostenibilitat ambiental. És a dir, la construcció -diferenciada del capitalisme i de l’Estat- d’un àmbit econòmic per la transformació social.

Jordi Estivill, socióleg i economista. Professor de politica social jubilat de la Universitat de Barcelona. Va dirigir el Gabinet d Estudis Socials, cooperativa especialitzada en la recerca, formacio i avaluacio sobre el treball, economía social i la pobresa. Ha treballat en diversos programes socials de la Unió Europea. Ha dirigit un programa internacional sobre l'exclusió social de l'Organitzacio Internacional del Treball. Ha creat varies xarxes catalanes i europees d'economia social i solidaria. Des de l'any 2000 dona clases a la Univeritat de Lisboa i es actualmente membre actiu de la Xarxa de l'Economia Solidaria de Catalunya.

Iván Miró i Acedo, sociòleg, soci de la cooperativa de treball La Ciutat Invisible. Coautor de El impasse de lo público, Les cooperatives obreres de Sants (amb Marc Dalmau), Construint municipi des dels moviments socials i De la protesta al contrapoder, entre d'altres títols. Participa a l'Assemblea de Barri de Sants des de 1997.

SOLIDARIDAD ECONÓMICA, BUENOS VIVIRES Y DESCOLONIALIDAD DEL PODER - Dania López-Córdova | Boris Marañón-Pimentel
DECRECIMIENTO: DEL QUÉ AL CÓMO - Luis González Reyes | Adrián Almazán
COLONIALISMO ENERGÉTICO - Josefa Sánchez Contreras
ECONOMÍA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO - Joan Vila
ECONOMIA EN EL CANVI CLIMÀTIC - Joan Vila
GANAR-GANAR - Vicenç Fisas
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!