manuscrits-economicofilosofics-9788418705472

Els 'Manuscrits economicofilosòfics', també coneguts com a «Manuscrits de París», van ser escrits en aquesta ciutat el 1844, i van restar inèdits fins el 1932. La seva publicació va suposar una revolució en els estudis marxians, i des d’aleshores, les discussions sobre les divergències i línies de continuïtat entre el pensament del «jove Marx» i el «Marx madur» han estat constants.

La lectura d’aquests textos suposa una porta d’accés al pensament del filòsof, ja que és on Marx conquereix una pràctica nova de la filosofia com a «crítica de l’economia política», és a dir, com a crítica del saber en i a través del qual l’època forma i exposa la seva consciència de si mateixa, i mostra la importància del concepte d’alienació i de l’humanisme filosòfic en el conjunt de l’obra marxiana.

Karl Marx Trèveris, 1818 - Londres ,1883 Karl Marx va ser un filòsof, periodista, economista polític, sociòleg i revolucionari alemany. Va tractar una gran varietat de temes i és conegut, sobretot, per la seva anàlisi de la Història en termes de lluita de classes, resumida en l’encapçalament d’El manifest comunista: «La història de totes les societats és la història de la lluita de classes.» Va ser el pare teòric del socialisme científic i del comunisme i, junt amb Friedrich Engels, és considerat una figura històrica clau per entendre la societat i la política contemporània. A Tigre de Paper hi ha publicada la seva obra magna, El Capital (2018), i El manifest comunista (2020).

EL MANIFEST COMUNISTA - Karl Marx | Friedrich Engels
El manifest comunista - Karl Marx i Friedrich Engels
MANIFIESTO COMUNISTA - Karl Marx | Friedrich Engels
EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE - Karl Marx
EL CAPITAL (Estuche Obra Completa) - Karl Marx
EL DIOS DINERO - Karl Marx
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!