les-veus-de-les-places-9788498883695

Volem una economia que afavoreix l’espe­­culació financera i el frau fis­cal? Una economia que empobreix ca­da vegada més els pobres i enri­queix cada vegada més els rics? Vo­lem un pas enrere en els drets socials acon­se­guits? Volem una banca poc trans­parent i poc ètica? Volem un sistema polític del qual no ens sentim repre­sentats?

El moviment del 15M proposa la fi d´una llarga etapa d´obediència i sub­­­missió. Prendre les places ha es­tat el gest radical i no violent que ens ha permès fer sentir el crit col·lec­tiu de "Ja n´hi ha prou". Hem començat a perdre la por.


Som aquí perquè volem una nova socie­tat que doni prioritat a la vida per sobre dels interessos econòmics i po­­lítics. No hi ha marxa enrere.

El arte de ejercer la ciudadanía - VVAA
La fuerza de la paz - Pere Ortega
SOLIDARIDAD ECONÓMICA, BUENOS VIVIRES Y DESCOLONIALIDAD DEL PODER - Dania López-Córdova | Boris Marañón-Pimentel
DECRECIMIENTO: DEL QUÉ AL CÓMO - Luis González Reyes | Adrián Almazán
COLONIALISMO ENERGÉTICO - Josefa Sánchez Contreras
UN SIGLO DE RESISTENCIA EN PALESTINA - Txus Blanco Fernández
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!