100-revolucions-9788494858796

100 revolucions es publica, precisament, cent anys desprès de l'assasinat de Rosa. Així doncs, des de 1919, almenys cent revolucions han sigut possibles, hagen ocorregut o no finalment. El germen d'una revolta està en cada protesta, en cada petita resistència. Com hem aprés amb Rosa, sense que ens adonem, qualsevol acte quasi espontani i  impreceptible pot alterar-ho tot, multiplicar-se ràpidament per cent i fer tremolar l'statu quo. En les seues pròpies paraules, "un incident, mínim en aparença, va provocar el desbordament".

Marxismo y comunicación - Francisco Sierra Caballero
Per un valencianisme d'esquerra - Vicent Àlvarez
El eclipse de la fraternidad - Antoni Domènech
Reivindicando El Capital de Marx - Andrew Kliman
La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia - Otto Bauer
¡El socialismo ha muerto! ¡Viva el socialismo! - Carlo Formenti