catalàcastellano
Pol·len edicions
Dossier crític 6148 páginas
Justícia globalISBN: 9788416828753
VV. AA.7,00 €
Pol·len edicions
todostuslibros.com
dossier-critic-6-9788416828753

El dossier Crític 6 ‘Justícia Global’ aborda els conflictes Nord-Sud en qüestions tan rellevants i urgents de resoldre com la situació de desigualtat socio-econòmica, el feminisme, el medi ambient o els drets socials i polítics en perill. El nou número vol posar sobre la taula de debat una sèrie de temes que habitualment no són mai portada als grans mitjans de comunicació i és fruit d’una col·laboració especial entre CRÍTIC (amb la coordinació de Sergi Picazo), Pol·len i la LaFede.cat.

Derecha radical - Jesús Sánchez RodríguezLa globalización china - Xulio RíosUn fracaso heroico - Fintan O'TooleNew Left Review 119 - VV. AA.El triángulo funesto - Stuart HallInmigración, elecciones y comportamiento político - Joaquín Arango, Ramón Mahía, David Moya y Elena Sánchez Montijano (dir.)