espai-i-9788419160003

El llibre Espai i… és producte d'una sèrie de seminaris organitzats per l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) durant l'any 2019-2020 amb una periodicitat mensual. La idea es va inspirar en el projecte proposat per Raymond Williams en el seu clàssic Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (1976), amb la intenció de fomentar un diàleg teòric i pràctic sobre diverses temàtiques des d'una perspectiva espacial, partint de la premissa que l'espai és dinàmic i polític, mai estàtic ni un mer contenidor social. Pretén contribuir al pensament espacial crític tot repensant els conceptes de conflicte, frontera, control, gènere, oci i biopolítica. Si bé diverses reflexions van al·ludir inevitablement al 'gir espacial' –evident en la dialèctica socio-espacial, les geometries del poder en la globalització, la càrrega ideològica de les idees científiques, l'ajust socio-espacial neoliberal, els estudis feministes sobre l'àmbit geogràfic– el llibre aposta sobretot per articular noves interpretacions que responguin des de la disciplina antropològica a l'accelerat procés de mercantilització de l'espai i a la intensificació de les desigualtats a les societats occidentals.

LA SOCIEDAD ROSA - Oscar Guasch Andreu
CRIMINOLOGÍA Y ANARQUISMO - Alejandro Forero Cuéllar
LOS OLVIDADOS - Antonio Gómez Villar
EL PODER Y LA CAZA DE PERSONAS - Ignacio Mendiola
INVESTIGACIONES SOBRE EL ORIGEN DEL LENGUAJE Y LA CONSCIENCIA - Tran Duc Thao
LA NATURALEZA CONTRA EL CAPITAL - Kohei Saito
icone subscripcions

subscríbete