deu-histories-negreres-9788418826702

L'infame transport a Amèrica d'africans per ser esclavitzats, durant els dos primers terços del segle XIX, ca ser una pràctica molt estesa entre els marins catalans. Per exercir-la calia escapolir-se de la persecució dels vaixells britànics, exposar-se a greus malalties tropicals, corrompre les autoritats espanyoles i negociar amb despòtics caps locals africans que havien de proporcionar esclaus. A vegades, fins i tot, davant la dificultat d'obtenir-los, practicar la pirtateria.

El llibre relata alguens d'aquestes expedicions negreres. Per als marins, algunes reeixides, altres fracassades. El primer relat es refereix a la realitzada l'any 1812, quan encara no s'havia prohibit el tràfic d'esclaus, per dues goletes comandades per pilots formats a l'escola d'Arenys de Mar. L'últim, a la realitzada l'any 1864, un any abans de la prohibició total de l'esclavitud als Estats Units, per Pere Mas "el Pigat", conegut popularment com l'úñtim capità negrer de la costa catalana, El vaixell que capitanejava ja no era un veler. Era un vapor.

L'esclavitud és un fenomen del passat però també del present. Mai com actualment hi ha hagut tantes persones esclavitzades. Per això, aquesta col·lecció s'interessa per tot tipus d'esclavituds, tant les registrades històricament com les vigents avui en dia. Ens servirem de mirades i perspectives diverses per estudiar i reflexionar sobre els processos d'esclavització, el tràfic de persones, l'explotació del treball esclau, així com les lluites de les persones esclavitzades per assolir la llibertat, entre altres temes.

Director de la col·lecció : Martín Rodrigo y Alharilla

UNA BREU HISTÒRIA PERSONAL DE CATALUNYA I ESPANYA - Elvira De Miguel
SÁHARA, DEMOCRACIA Y MARRUECOS - Bernabé López García
DEL OLVIDO A LA MEMORIA - Martín Rodrigo Alharilla
EL ENGAÑO DE LA AYUDA AL DESAROLLO EN EL MUNDO - Vicenç Fisas Armengol
LA MEMORIA DE LA VIOLENCIA - Marisa Siguan
SER MADRE ES UN PLACER - Laura Mercader Amigó
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!