cicles-de-protesta-en-el-capitalisme-contemporani-9788496044227

Almenys des de 1994 es va observar una revifalla de la protesta social i política que dóna lloc a un seguit de moviments qüestionadores severs de les actuals societats realment existents. Sota aquesta hipòtesi de treball, un grup de persones militants vam organitzar l'any 2001 el seminari "Moviments socials i cicles de protesta del capitalisme global", amb l'objectiu de verificarne la seva plausibilitat. Durant nou sessions vam discutir l'aportació dels diversos moviments apareguts en els darrers anys i la possibilitat que, d'acord amb aquest nou dinamisme, s'estigui formant un nou cicle de protesta, amb trets semblants i d'altres diferents, als cicles de protesta ocorreguts al llarg del segle XX (Observatori de Moviments Socials de l'MRG)

Putas, república y revolución - Marta Venceslao Pueyo, Mar Trallero y Genera
El eco de los pasos - Juan García Oliver
Pájaros en la cabeza - Javier Erro
El socialismo salvaje - Charles Reeve
La dinámica de la revuelta - Éric Hazan
La próxima revolución - Murray Bookchin

subscríbete