noticia

Una síntesi de la manera com actua el sistema de terror elaborat des dels atemptats de Nova York

Directa n.º 159, 4/11/2009

La imatge caricaturesca que ha construït occident de l'islam es reflecteix, precisament, en les famoses caricatures de Mahoma publicades pel diari danès Jyllands-Posten, on el profeta de l'islam era dibuixat tocat per un turbant del qual sortia una metxa explosiva. Evidentement, el dibuix –per sobre d'altres judicis– no diu res ni de l'islam ni dels musulmans.Però sí que ho diu gairebé tot d'un imaginari occidental netament islamòfob i que s'ha convertit, en els últims vuit anys, en un dels fonaments i de les justificacions per la violació dels Drets Humans en unes societats que presumeixen de posseir les seves essències.

Les diverses formes que adopta la por a l'islam i la seva deformació i les repercussions del que Abdennur Prado considera la “ideologia dominant” contemporània, són les qüestions que travessen el llibre i el documental que conformen el projecte Rastros de Dixan. Islamofobia y construcción del enemigo en la era post-11S. Aquest treball, elaborat entre l'any 2008 i el 2009, és una síntesi de la manera com actua el sistema de terror elaborat des dels atemptats de Nova York i de l'11 de març de Madrid en els camps jurídic, social, cultural, polític o acadèmic. També mostra que no es tracta d'un terror patrimoni de la plebs, sinó que –actualment– bona part de les elits polítiques i universitàries –dels sectors que no només tenen accés a la cultura, sinó que la construeixen i la imparteixen– estan inflamades d'islamofòbia.

A tot això, hi hem d'afegir el paper especial que juga l'aparell judicial en un context de guerra preventiva, pel qual –cada vegada més– les suposicions i les interpretacions juguen un paper més rellevant que els fets i les proves materials. D'altra banda, el documental de José González Morando i Sergi Dies ofereix el testimoni de primera mà de com es van desenvolupar els esdeveniments des del 19 de gener de 2008 i se centra en el paper devastador dels mitjans de comunicació i en la situació viscuda per les famílies. La confusió i l'estigma social, la impotènciam provocada per la pràctica suspensió de l'estat de dret per ells i per les seves famílies. En conjunt, un document escrit i audiovisual imprescindible per entendre i aprofundir en les diferents formes i registres de la islamofòbia.

 

  Rastros de Dixan

23/11/2009 16:57:10
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!