l-alternativa-socialista-9788412325584

Un fantasma recorre el món, el fantasma de la barbàrie. Per descomptat, aquesta possibilitat ha estat sempre latent en el capitalisme perquè al capital només l’importen els beneficis. Avui dia, però, el motor de l’expansió quantitativa inherent al capitalisme ha generat una crisi ecològica. Així, a mesura que s’evidencien els límits del nostre planeta, emergeix inevitablement la pregunta de qui té dret a controlar uns recursos cada cop més limitats. Qui es quedarà amb el petroli, els metalls, el menjar o l’aigua? ¿Els actuals països capitalistes rics, aquells que s’han pogut desenvolupar perquè d’altres no han pogut fer? ¿O els productors empobrits del món? Si se segueix la via del capitalisme, podem estar segurs que la força decidirà: l’imperialisme i la barbàrie.

El propòsit d’aquest llibre és apuntar cap a una via alternativa. Un camí centrat no pas en el creixement quantitatiu sinó en el ple desenvolupament del potencial humà, no pas un camí que va cap a la barbàrie sinó un de socialista. I la premissa és que ens cal d’una vegada per totes visualitzar aquesta alternativa, perquè si no sabem on volem anar, cap camí ens hi durà.

Per tal de clarificar i desenvolupar aquesta idea, al llarg del llibre s’explorara tot un seguit de conceptes: el socialisme com a procés, més que no pas com a estadi; el desenvolupament humà com el nucli del socialisme; el vincle clau entre el desenvolupant humà i la pràctica (que implica la necessitat d’una gestió obrera i comunitària); el fet d’entendre els mitjans de producció com una herència social que no pertany a cap subconjunt de la humanitat; l’expansió dels béns comuns en la construcció d’una societat solidària; la condicionalitat socialista; la comptabilitat socialista; i el mode de regulació socialista.

Aquesta segona edició revisada és un homenatge pòstum a Michael A. Lebowitz,que va morir el passat 19 d’abril.

Michael A. Lebowitz (1937 – 2023) va ser professor emèrit d’Economia a la Simon Fraser University de Vancouver. Va treballar d’assessor del Ministeri d’Economia Social veneçolà. A més de L’alternativa socialista, va escriure Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class, Build It Now: Socialism for the Twenty-First Century, Following Marx: Method, Critique and Crisis i Contradictions of «Real Socialism»: the Conductor and the Conducted.

Els origens de la postmodernitat - Perry Anderson
Diàleg amb El Capital de Marx - Antoni Puig i Solé
Arrels a octubre - Roger Castellanos i Corbera i David Rodríguez i Albert (coordinadors)
Classe obrera, salariat, lluites de classe - Antoine Artous, Henri Wilno, Sabine Fortino i Patrice Cuperty
Espais del capitalisme global - David Harvey
La Convivencialidad - Ivan Illich
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!